Национално ръководство

Шестнайстото Национално събрание на ДСБ се проведе на 10 юни 2017г., където за лидер беше избран Атанас Атанасов със състав на Националното ръководство: Председател - Атанас Атанасов, трима заместник-председатели - Радан Кънев, Цецка Бачкова и Димитър Сяров. Членове: Дора Димитрова, Димитър Божилов, Стоян михалев, Стоил Яков, Зарко Маринов, Грети Стефанова, Людмила Илиева, Катя Панева, Йордан Иванов - председател на ДСБ - Пловдив, Васко Василев - председател на ДСБ - Варна, Вили Лилков - председател на ДСБ - София.

Петнадесетото Национално събрание на ДСБ се проведе на 16 юли 2016г., където лидер и Национално ръководство бяха избрани. Състав на НР на ДСБ: Председател - Радан Кънев, трима заместник-председатели - ген. Атанас Атанасов, Светослав Малинов, Димитър Сяров и членове - Борис Станимиров, Людмила Илиева, Марта Георгиева, Катя Панева, Цветомир Петров, Зарко Маринков, Велизар Павлов и Стоил Яков. 

Единадесето Национално събрание на ДСБ се проведе на 23 юни 2013г., където лидер и Национално ръководство на партията бяха избрани. Състав на НР на ДСБ: Председател - Радан Кънев, трима заместник-председатели - Петър Москов, Атанас Атанасов и Светослав Малинов: и членове - Иван Иванов, Пепа Деведжиева, Сергей Добрев, Димитър Сяров, Росица Рачева, Борис Станимиров, Димитър Бъчваров и Албена Палпурина. 

Десетото национално събрание на ДСБ се проведе на 01 декември 2012г., където  Националното ръководство на партията бе допълнено.  Състав на НР на ДСБ: Председател – Иван Костов, двама заместник-председатели – Радан Кънев и Светослав Малинов;  и членове – Калин ЯнакиевПетър Москов, , Екатерина МихайловаДимитър БъчваровДимитър СяровВеселин Методиев,  Атанас Атанасов и Росица Рачева.

Деветото национално събрание на ДСБ се проведе на 30 юни 2012г., където  Националното ръководство на партията бе допълнено.  Състав на НР на ДСБ: Председател – Иван Костов, двама заместник-председатели – Радан Кънев и Светослав Малинов;  и членове – Калин ЯнакиевПетър МосковДаниела ЖелязковаЕкатерина МихайловаДимитър БъчваровДимитър Сяров, Веселин Методиев и Атанас Атанасов.

Иван КостовРадан КъневКалин ЯнакиевПетър МосковДаниела ЖелязковаЕкатерина МихайловаДимитър Бъчваров ипредседател, двама заместник-председатели и деветима членове. Председател на партията е Иван Костов. Негови заместници са Екатерина Михайлова и Веселин Методиев. Членове на Националното ръководство на ДСБ са Антонела Понева, Васил Паница, Владимир Юруков, Елиана Масева, Константин Димитров, Нено Димов, Николай Михайлов, Светослав Малинов и Стойчо Кацаров.

Националното ръководство:
- издава правилници за приложение на Устава, които се утвърждават на първото заседание на Националното събрание;
- подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори;
- определя комисия по подготовка на кандидати за изборни длъжности;
- приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;
- назначава главен секретар и администрация.

представлява партията, свиква и ръководи заседанията на ръководството и предлага техния дневен ред.
При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.