Демократи за силна България подкрепя протестите срещу отказа на БПЦ за съвместни чествания с МПЦ

Демократи за силна България подкрепя недоволството и протестите срещу решението наСв.Синод от 14.05., проведено при съмнителна прозрачност,за отказ от съвместни чествания с МПЦ по случай 1000- годишнината от създаването на Охридската архиепископия.

 Смятаме, че с участието в честването на 1000 години от Охридска Архиепископия само може да препотвърди ,че БПЦ е правоприемник на Охридската Ахиепископия и че само и единствено от нея може да произлезе Охридска Архиепископия. Абсурдно е да се твърди, че чрез отсъствието си на собственото си честване, правоприемникът отстоява достойнството и историята си, още повече, когато Сръбската православна църква ще чества в негово отсъствие.

Вярваме, че общите църковни чествания са правилна и необходима стъпка за сближаването на населениетона двете държави и припознаването на общото им минало. Убедени сме, чедуховната ни връзка е необходимата здрава основа на общото ни бъдеще.

Искането на Македонската православна църква да бъде призната именно от Българската православна църква недвусмислено показва, че тя осъзнава ясно историческия си генезис, а нерешителността на нашите духовници е обидна за миряните от двете страни на границата. БПЦ първоначално прие протегнатата ръка на МПЦ, но с действията си показва учудващо съвпадение с интересите на Руската и Сръбската православна църква.