НАТО

ДСБ "Изгрев" насрочва събрание на членовете и симпатизантите на партията на 22 март, от 18 ч., на ул. "Чехов" № 16, ет. 2.
Дневен ред - 1. Обсъждане на политическата обстановка.
2. Разговор с областния председател на ДСБ - София Любомир Георгиев и председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов.