ПОЗИЦИЯ по повод засилената административна тежест и бюрократичен произвол срещу малкия бизнес

   ПОЗИЦИЯ по повод засилената административна тежест и бюрократичен произвол срещу малкия бизнес

               
              

      Обещаното от кабинета Борисов-3 намаляване на административната тежест за бизнеса остана поредната шумна пропагандна лъжа.

Реалността е противоположна:


-       Административната тежест и бюрократичните процедури непрекъснато нарастват;


-       Електронното управление е в задънена улица, електронната идентификация непрекъснато се отлага, съществуващи електронни услуги са с влошено качество и поддръжка;


-       Органите по приходите упражняват излишен и вреден натиск върху малкия бизнес, като пристъпват към принудително изпълнение, запори и възбрани за едноседмични закъснения при плащането на дребни суми.


Особено тежък пример за комбинацията от популизъм, некомпетентност и социалистически манталитет, обхванала управлението и мнозинството в НС, са последните изменения в Търговския закон и Кодекса на труда, които вече близо два месеца отнемат времето и енергията на българските предприемачи и блокират търговския оборот. Освен че неоправдано затрудняват и забавят сделките с предприятия и дружествени дялове, тези промени въвеждат излишни правомощия на Главна инспекция по труда (ГИТ), които вече водят до опасни случаи на бюрократичен произвол.

Именно атмосферата на административен хаос, натиск и произвол пречи малкият бизнес и обикновеният български гражданин да усетят ползи от икономическия растеж в България и цяла Европа.

Призоваваме политиците в управлението и парламентарното мнозинство, които смятат себе си за “десни”, незабавно да пристъпят към отмяна на новоприетите изменения на Търговския закон и реформа на трудовото законодателство в посока на свободен и гъвкав трудов пазар, а не нови и нови тежести и ограничения.


ПП  Демократи за Силна България