НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ”                            П Р О Г Р А М А
                        за м. октомври 2017 г.

09.10.2017 г. Среща с ген. Атанас Атанасо. Тема: “ДСБ и настоящата
политическа обстановка”.
16.10.2017 г. Среща с Ангел Димитров. Тема: “Регионалната външна политика:
императив, възможности, рискове”.
23.10.2017 г. Среща с Велислав Величков. Тема: “Проблемите пред съдебната
реформа”.
30.10.2017 г. Среща с Велизар Шаламанов. Тема: “България и НАТО”.