Процедурата за избор на нов главен прокурор е противоконституционна

Процедурата за избор на нов главен прокурор е противоконституционна

БНР

        Водеща Диана Янкулова:

           Янаки Стоилов, депутат от БСП, и Атанас Атанасов, бивш

       депутат, един от дейците на ДСБ в сектора "Сигурност", бивш

       началник на Националната служба "Сигурност", са нашите

       събеседници по темата. И така, г-н Стоилов, да започнем с вас.

       Какво каза Бойко Найденов на МВР с информацията за тези 400

       хиляди неразкрити кражби?

           Янаки Стоилов:

           Ами това число дори е по-голямо, защото в него не са

       включени и други видове престъпления, вероятно със спрени

       производства поради неизвестен извършител. Така че тази маса от

       дела наистина характеризира действителността в целия процес на

       досъдебното производство. За мен е добре, че изпълняващият

       длъжността главен прокурор, така, слага пръст в раната и

       вероятно това трябва да се прави от всеки, който има претенции

       към високите позиции в обвинителната власт. Това, което сега

       предстоящият избор отново повдига на дневен ред, е ще се намери

       ли човек, който да бъде не само подготвен юридически, но главно,

        който да бъде достатъчно самостоятелен и отдаден на работата,

       за да може тези системи да бъдат раздвижени, така че

       едновременно да има добро взаимодействие между полицията и

       прокуратурата. Но в същото време прокуратурата да изпълнява и

       една от своите основни функции - да упражнява ръководство и

       надзор върху досъдебното производство. Нещо, което мисля, че в

       тези години, така, отиде на твърде заден план и свидетелство за

       това е обстоятелството, че България е една от деветте страни с

       най-много системни проблеми по отношение на изпълнение на

       решения на Европейския съд по правата на човека с недостатъчно

       ефективни производства, с нарастващо обществено мнение, че през

       последните две години натискът върху съдебната власт - както

       политически, така и икономически, се е увеличил, включително и

       влиянието на лица и престъпни групи върху дейността на

       институциите от съдебната власт. Това е картината и тя няма защо

        да бъде прикривана. Но за съжаление, изглежда, и във Висшия

       съдебен съвет тези разделения не са по основните въпроси. Самият

        факт, че, доколкото разбрах, съдебният съвет не е могъл да

       събере мнозинство, за да проведе таен избор, тоест избор, върху

       който няма да има съмнение за външен натиск, за контролиран вот,

        е показателен за състоянието, в което се намира системата.

            Водеща:

            Да присъединим към нашия разговор и Атанас Атанасов от ДСБ.

        Какво показа за състоянието на прокуратурата вчерашният отчет

       на Бойко Найденов от потресаващите данни за хилядите неразкрити

       кражби - че има нужда от реформа или просто това беше опит

       прокуратурата да се еманципира преди избора на новия си началник

        от опеката, да го кажем, на МВР, издействана пък още в самото

       начало на мандата на ГЕРБ?

            Атанас Атанасов:

            Добър ден на слушателите на националното радио.

            Водеща:

            Добър ден.

            Ат. Атанасов:

           Вчера Бойко Найденов направи две съобщения. За съжаление,

       защото става въпрос за държавни институции, и двете съобщения са

        преки крушета по авторитета на Министерството на вътрешните

       работи, защото прокуратурата е орган за законност, но по

       българското законодателство задължението за разкриването на

       престъпленията е работа на изпълнителната власт и пряко на

       Министерството на вътрешните работи, което означава, че има

       тежък провал в битката именно с битовата престъпност, която

       тормози българското население. В много от случаите тези така

       наречени битови кражби са резултат от дейността на много добре

       организирани престъпни групи, което показва, че работата по

       престъпните, организираните престъпни групи, свързани с

       посегателство върху личното имущество, е на много ниско ниво.

       Тъй като първото задължение на държавата е да пази живота и

       имота на гражданите, явно по отношение на опазването на имота на

        гражданите имаме тежък провал. И второто съобщение, което беше

       направено вчера от Бойко Найденов, изхождайки от негово лично

       премеждие, той каза, че и той е бил потърпевш от такова

       престъпление, не се е оплакал. Има основен психологически

       принцип в политиката, който казва, че когато хората престанат да

        се оплакват на властта, означава, че са загубили доверие в нея.

        И след като такъв човек на такова ниво в прокуратурата няма

       доверие на органите, на институцията, която трябва да разкрива

       престъпленията, и не се оплаква, какво да говорим за

       обикновените хора.

            Водеща:

           Да, но понеже от МВР биха казали, че тази тенденция за

       недоверието на гражданите във властта, респективно неподаването

       на жалби за всички кражби в МВР, не е само от времето на ГЕРБ,

       да попитам, г-н Стоилов. Този път българите загубиха доверие във

        властта изобщо или просто някога ГЕРБ спекулираше с това, че

       БСП се е сраснала с престъпността и затова неин основен

       приоритет в атаката на властта беше обещанието, че ГЕРБ ще се

       справи с престъпността. Сега, в края на този мандат, виждаме, че

        хората продължават да не вярват на властта.

            Я. Стоилов:

            Ами, вижте, трябва да се разбере, ако все още има наивни

       хора, че не може една организирана престъпна група чрез

       държавата да се справи с останалите. Големият въпрос е, че

       трябва да се раздели властта с всички зависимости от

       икономически характер преди всичко и този български преход до

       голяма степен с криминални проявления наистина да бъде стопиран,

        за да се тръгне към преход, който води страната напред, а не

       назад. Вече икономическите проблеми, социалните, демографските,

       са толкова тежки, че дори ако се очаква само подобряването на

       дейността на МВР или на съдебните органи да свърши работа, няма

       да е достатъчно. Ние сме в много дълбок системен проблем, защото

        в България израснаха вече десетки хиляди хора, които в целия си

        живот никога не са работили. Част от тях раждат деца, които

       никога не са учили и вероятно няма да учат. Тоест ние имаме вече

        формиран контингент, потенциален контингент, който е

       асоциализиран и който подлежи на все по-дълбока криминализация.

       Ако тези неща не бъдат осъзнати и не се направи поврат, според

       мен ние ще продължаваме, така, да се опияняваме от опита на

       други страни, които чух, че цитира преди време министърът на

       вътрешните работи, и да завижда на други държави без особени

       традиции в демокрацията колко пъти са нараснали затворниците.

       Разбира се, че начинът, по който функционира съдебната власт,

       правозащитната система, са един от основните инструменти в тази

       насока, но това е един от важните елементи, който също не работи

        ефективно при нашите условия, и... .

            Водеща:

            Може ли обаче процесът да бъде... да бъде спрян и да бъде

       обърнат?

           Я. Стоилов:

           ...се задълбочава, защото... Не, не, аз само... аз само да

       ви кажа. Той процесът не само не е спрян, но се задълбочава, тъй

        като виждате по какъв начин става попълването на

       Конституционния съд. Виждате, че вече беше пресрочено времето за

        издигане и избор на нов главен инспектор. В подобен процес на

       закъснение се движи и формирането на състава на комисията за...

            Водеща:

            По-лошо, г-н Стоилов, ние просто виждаме, че почти няма

       честни и почтени хора, които да влязат под прожекторите и за тях

        да не разберем страшни неща. Г-н Атанасов, възможно ли е този

       процес да се обърне вече, след като стана ясно, че в годините на

        прехода всички са бъркали в кацата с меда?

            Ат. Атанасов:

            Всички трябва да се борим за това.

            Водеща:

            Вие казахте преди време една фраза, която между другото

       започнаха да цитират и чуждите вестници - че държавата в

       България... че всяка държава си има мафия, но в България мафията

        си има държава. Продължавате ли да смятате така? 

            Ат. Атанасов:

            За съжаление това беше станало челно заглавие на "Хералд

       трибюн" и на "Ню Йорк таймс", но сега положението е по-лошо. Аз

       искам да взема повод от разговора за главния прокурор с това,

       което днес се е случило във Висшия съдебен съвет, и със

       скромните си познания по конституционно право, все пак аз съм

       завършил юридическият факултет на Софийския университет...

           Водеща:

           Кажете не в Симеоново, не школата в Симеоново.

           Ат. Атанасов:

           Да, и не в Монтана. Та бях в първи курс, когато господин

       Стоилов стана асистент, но да не се връщаме в спомените, та със

       скромните си познания по конституционно право искам да кажа, че

       съгласно член 131 от Конституцията на Република България

       предложенията за избор на председател на Върховен касационен,

       Върховен административен съд и главен прокурор трябва да се

       правят с тайно гласуване. Това, което днес е направил Висшият

       съдебен съвет, на практика минира избора за бъдещия главен

       прокурор, защото, аз ще ви дам пример, в Народното събрание

       ежедневно се гласува с електронната система, но това е явното

       гласуване. Тогава, когато Народното събрание вземе решение да се

        гласува тайно, тогава има бюлетини, има тъмна стаичка, има

       урна, има комисия, която  брои бюлетините. Така че това, което

       днес е направил Висшият съдебен съвет,  много сериозно

       предизвикателство поставя и пред президента на Република

       България, който трябва да бъде пазител също на законността,

       създава и условия за оспорване на този избор впоследствие пред

       административния съд или не знам си къде. И нека да кажем

       направо. Всичко това нещо се прави под натиска на Цветанов и

       Борисов, защото те са си избрали фаворит, той се казва Цацаров,

       и правят всичко необходимо този човек да бъде наложен за главен

       прокурор, което е много притеснително с оглед предстоящата

       кампания за парламентарни избори и с манталитета, който има

       Цветан Цветанов. Този човек няма правосъзнание, той вижда във

       всеки втори човек престъпник и тук може би за него важи един

       анекдот от времето, когато  на един празник един прокурор

       излязъл на балкона и отдолу минавала манифестацията и той казал

       "Господи, колко хора има на свобода".

            Водеща:

            Добре, разбрах ви, благодаря. Последни 30 секунди за Янаки

       Стоилов. Мислите ли, че е миниран изборът, който предстои в

       четвъртък за новия главен прокурор.

            Я. Стоилов:

            Е, може би по-вероятно е, че този избор ще има продължение.

        Въпросът е обаче дали в България ще има избор на обвинител,

       който да спечели доверието на професионалната общност, поне на

       по-голямата част от тях, а гражданите да се убедят, че начело на

        системата има човек, който наистина може да бъде техен защитник

        и обвинител на престъпността. Така че това е големият въпрос,

       който завършва с две удивителни.

            Водеща:

            Да, този въпрос остава може би пък просто политическата

       власт в момента не е намерила съвсем своя фаворит за поста и

       това е въпрос, който ще разберем в четвъртък. Благодаря ви за

       този разговор. Янаки Стоилов от БСП и Атанас Атанасов от ДСБ в

       коментар на потресаващи данни, изнесени от изпълняващия

       длъжността главен прокурор Бойко Найденов, за това как се работи

        в прокуратурата.