Лица

Атанас Атанасов

Председател на ПП ДСБ

Роден: 17 май 1959г. в с. Батин,

Юрист, директор на Национална служба Сигурност в Правителството на Иван Костов. От юли 2005 до юни 2009 е депутат в 40 Народно събрание от партия Демократи за силна България.

През 2010 е преизбран за председател на софийската организация на ДСБ.

На местните избори в София през 2011 г. става общински съветник в групата на Синята коалиция.

Народен представител в 43-тото Народно събрание; председател на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред; член на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;

 

Радан Кънев

Зам-председател на ПП ДСБ
Роден:1975 г., София
За контакт:
rmkanev@gmail.com

Председател на ДСБ от 2013 до 2017г.; Народен представител  в 43-то НС ; зам.-председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика; член на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика;член на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г.;

Завършил 9-та Френска гимназия в София и Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. По професия – адвокат.
Владее английски, френски и немски език.
Публицист, автор на десетки политически публикации и на политическия интернет-дневник „Записки на реформиста“.
2013 г.    Избран е от Националното събрание на партия Демократи за силна България за неин председател
2009 г.  Член на Националното ръководство на ДСБ; Отговаря за социалната политика в ДСБ
2008 г.  Председател на районната организация на ДСБ р-н „Средец“
2007 г.  Член на ДСБ, член на Съвета на председателя на ДСБ – София и на Националния изборен щаб на партията
2004 г.  Учредител и регистриран симпатизант на ДСБ
2003 г.  Основател на сдружение „Диалог“, сред организаторите на първите политически събрания в НТС и ВИАС
1994–1998 г. Член на ръководството и председател на младежката организация на БЧК. Дългогодишен доброволец на червенокръсткото движение, обучител на местно и международно ниво.
Светослав Малинов
Евродепутат

Роден:  1968 г., Дупница

За контакт: 
svmalinov@dsb.bg

Владее английски и немски езици.

Светослав Христов Малинов е български политик от партията Демократи за силна България (ДСБ), политолог, преподавател по политически науки в Софийския университет. Един от основателите на ДСБ, той е депутат в Народното събрание през 2005–2009 година и в Европейския парламент от 2009г. до днес;

От 2009 действащ депутат в Европейския парламент. Малинов е член на групата на Европейската народна партия (ЕНП), член е на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, заместник в Комисията по заетост и социални въпроси и член на Делегацията за връзки с Арабския полуостров;

2008  Става един от инициаторите за провеждане на референдум за петролопровода Бургас-Александруполис. През същата година, в качеството си на депутат от 40-ото Народно събрание, от името на ДСБ той настоява парламентарната Комисия за борба с корупцията да започне разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС Ахмед Доган;

2005  Член е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на множество международни мисии на ОССЕ за наблюдение на избори;

2005  Народен представител от ДСБ в XL Народно събрание. Член на Комисията по гражданското общество и медии;

2004  Член на Националното ръководство на Демократи за силна България.Член на Инициативен форум за създаване на нова дясна партия;

2002  Главен редактор на списание „РАЗУМ“;

2001  Член на борда на Училище за политика. Член на управителния съвет на Политическа академия за централна и Югоизточна Европа. Директор на отдел „Политически анализи и стратегии“, Съюз на демократичните сили до 2002 г.;

1999  Присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Защита на кандидатска дисертация в областта на английския консерватизъм;

1997  Ню Йорк, САЩ. Research Fellow към New School University;

1998  Редовен асистент по история на политическата мисъл към катедра „Теория на политиката“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Секретар на Българската асоциация по политически науки до 2001 г.;

1996  Получаване на MA in Political Philosophy;

1995  Редовен докторант към катедра „Теория на политиката“ в СУ „Св. Климент Охридски“ до 1998 г.;

1995  Йорк, Великобритания. Chevening Scholar към Департамента по политически науки на Университета в Йорк;

1993  Ню Йорк, САЩ. Democracy Fellow към New School University до 1994 г.;

1993  Магистърска степен по политология в СУ „Св. Климент Охридски“ София;

1992  Член на редакционния съвет на изданието на Българската асоциация по политически науки сп. “Политически изследвания”;

1990  Специализация по теория на демокрацията – Осло, Норвегия;

1990  Английска езикова гимназия Бургас;